TercerSector.net

Blog de Pau Vidal. Reflexions sobre el tercer sector

Oportunitats de la reforma fiscal: triplicar donatius i millor informació

A finals del passat mes de novembre es va aprovar el canvi, de cop, en tres lleis que afecten directament les ONL: IRPF, Impost de Societats i IVA. Aquests canvis són coneguts com la reforma fiscal. El primer que ens ve al cap és pensar com ens perjudicarà. I encara que és cert que hi ha noves obligacions per a moltes organitzacions, començaré per analitzar una oportunitat que planteja: la possibilitat de triplicar els donatius sense cost addicional per als donants.

El nostre sector fa temps que demana una nova llei de mecenatge que no arriba, però la reforma fiscal ha fet un petit pas, augmentant, en dos anys consecutius, la desgravació en la declaració de la renda del donant dels primers 150€ que es donen a una entitat: al 2015 passa d’un 25% a un 50%, i al 2016 arriba fins al 75% (pensem que gairebé el 70% dels donants donen menys de 150€/any, segons dades de l’Estudi del perfil del donant, elaborat per l’Associació Espanyola de Fundraising). Això implica que un donant podrà augmentar en un 50% el seu donatiu aquest 2015 sense cost addicional i, de nou, tornar-lo a pujar l’any següent, arribant en dos anys fins a un triple de la quota que pagava al 2014 i, tot això, sense cost addicional, ja que ho recuperarà al fer les declaracions anuals de l’IRPF.

Per aclarir-nos, ho poso en números partint de l’exemple d’una persona que va donar 50€ a una entitat al 2014, amb un un cost real de 37,5€ perquè recuperava 12,5€ al fer la declaració de l’IRPF. Aquesta persona, al 2015, podrà augmentar el seu donatiu fins a 75€ sense cost addicional (doncs al fer la declaració recuperarà el 50%, 37,5€), i de nou tornar a augmentar al 2016 el seu donatiu fins a 150€ (que seguirà tenint per a la persona el mateix cost de 37,5€, doncs al fer la declaració anual de l’IRPF recuperarà 112,5€). En definitiva, l’entitat ha multiplicat per 3 els seus ingressos (de 50€ a 150€) mentre que a la persona donant li continuarà costant “en realitat” 37,5€.

Desgraciadament aquesta oportunitat no arriba a totes les entitats, sinó que està reservada a les fundacions i associacions d’utilitat pública, que representen només una part del teixit associatiu. A més, requerirà grans dosis de pedagogia, esforç didàctic i claredat comunicativa per explicar-li al donant aquesta nova regulació, ja que habitualment només es veu la quota donada, oblidant-se del benefici fiscal que es rep posteriorment. En tot cas, hi ha moltes organitzacions que ja podrien estar començant les campanyes als seus donants per explicar-los aquesta novetat i fer entendre que augmentar el donatiu no té cost. Ja anem tard: a veure les que finalment ho aconsegueixen.

Una derivada directa del que he explicat al paràgraf anterior crec que podria afectar l’agenda d’incidència política del tercer sector, reclamant tant la generalització a totes les associacions d’aquests beneficis fiscals, així com alguna manera de tangibilitzar o anticipar la desgravació en el moment de donar per fer-la fàcilment visible al donant.

També és cert que la reforma fiscal inclou un altre canvi que afecta milers de petites entitats, com és la declaració obligatòria de l’Impost de Societats, que a la vegada comporta l’obligació de portar una comptabilitat oficial (“de doble partida”), mentre que fins ara podien portar el seu control econòmic d’una manera més simple, únicament amb un registre d’ingressos i despeses. Amb això ja va amenaçar l’Administració Tributària fa uns anys, però finalment no va arribar a fer-se realitat, fos per les queixes del sector o per l’ensurt del que els venia a sobre. Novament, ara que ja ha entrat en vigor, han començat les protestes del sector i veurem, en els propers mesos, si tenen algun efecte. De fet, semblaria de sentit comú que s’arribés a establir algun tipus de límit econòmic anual per establir una exempció de fer la declaració de l’Impost de Societats, tal com passa amb l’IRPF, on les rentes més baixes no han de fer declaració anual. Però el sentit comú no és el més comú a vegades a la nostra Administració.(*)

En tot cas, l’obligació ja està aquí i, per tant, toca començar a preparar-se: és el moment de convertir en oportunitat aquesta obligació. En aquest sentit, portar una comptabilitat de doble partida aporta una informació valuosa sobre el funcionament de l’entitat, que ens ajudarà a evolucionar i créixer com a organització. Amb aquesta informació podrem fer una millor rendició de comptes i explicar amb claredat als nostres socis i involucrats el funcionament econòmic de l’entitat.

En definitiva, oportunitats i obligacions derivades d’una reforma fiscal que ja està activa, i que farà que hi parem una mica més d’atenció aquest any.

(*) Actualització | Amb aquest article ja finalitzat, va arribar la notícia que el Ministre d’Economia, Cristobal Montoro, es va mostrar favorable a la proposta del senador Ferran Bel (CiU) al Ple del Senat de limitar l’exigència de la declaració anual de l’Impost de Societats a aquelles entitats amb més de 50.000€ d’ingressos. S’haurà de veure com s’incorpora aquest compromís a la reglamentació, imaginem que al llarg de les properes setmanes. En definitiva, un tema de sentit comú…

1 comentari a “Oportunitats de la reforma fiscal: triplicar donatius i millor informació”

  1. 17 March 2015 a les 14:11

    Eider says:

    Buenos días,

    me gustaría saber si esta desgravación también afecta a País Vasco y Navarra, ya que las deducciones fiscales hasta ahora han sido diferentes del resto de comunidades. Gracias!

Deixa un comentari