TercerSector.net

Blog de Pau Vidal. Reflexions sobre el tercer sector

Pau Vidal

pau vidal

Pau Vidal és fundador i coordinador de l’Observatori del Tercer Sector.

Expert en funcionament d’organitzacions no lucratives. Carrera de Direcció d’Empreses i MBA a ESADE.

Ponent habitual en cursos i postgraus sobre el tercer sector i temàtiques socials, així com a congressos i jornades d’àmbit nacional i internacional. Ha sigut codirector de les set primeres edicions del Postgrau de Funció Gerencial de les ONG ESADE-Fundació La Caixa i professor convidat de planificació estratègica a l’UCA (El Salvador).

En els darrers anys, des de l’OTS, ha dirigit nombrosos projectes d’investigació sobre el tercer sector, en temes varis com la seva estructura i composició, àrees de funcionament de les organitzacions i les àrees d’interès de les organitzacions no lucratives. Ha escrit una gran varietat d’articles, papers i quaderns sobre el funcionament de les organitzacions no lucratives i és coautor de diversos llibres sobre el tercer sector entre els quals destaquen La gestión de las organizaciones no lucrativas (1998), el Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya (2003), El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía(2005), Interès del Tercer Sector i l’Economia Social per a una banca ètica (2007), L’estat de la qualitat a les ONG Socials (2007), La transparència i la rendició de comptes al tercer sector (2009) i l’Anuari del Tercer Sector Social a Catalunya (2009).

Tanmateix, participa habitualment a projectes de consultoria en el món de les organitzacions no lucratives, en àmbits com la reflexió estratègica, el govern de les entitats, la captació de fons, gestió i desenvolupament de persones, responsabilitat social, direcció de projectes, transparència i rendició de comptes…

Col·labora en diversos Consells Assessors d’organitzacions del tercer sector com la Fundació Adsis, la Fundació Esplai, la Fundació Comtal o FEPA.